De anderhalvemetersamenleving: hoe pakt buurthuis De Lommerd dit aan?

De maatregelen rondom het Coronavirus worden langzaam versoepeld, maar we zijn er nog niet! Ook buurtinitiatieven en vrijwilligersorganisaties denken na over ‘het nieuwe normaal’ en de ‘anderhalvemetersamenleving’. In de Lommerd (Spijkerkwartier) worden hiervoor de nodige maatregelen getroffen.

Buurtinitiatieven in Coronatijd – deel 3

Hoewel de lente zich nergens wat van aantrekt en de knoppen zowat uit hun voegen barsten, zitten wij zoveel mogelijk binnen en is het seizoen ontdaan van bijna al zijn feestelijkheden. Een gemis voor wie samen wil vieren! Toch zijn er overal alternatieve cadeautjes te ontdekken.

Deze fondsen steunen jouw Coronahulpproject

Als je een project of activiteit organiseert waarmee je hulp biedt rond de Coronacrisis, kun je bij verschillende fondsen een aanvraag indienen.

Buurtinitiatieven in Coronatijd – deel 2

Buurtinitiatieven in Coronatijd – deel 2

Best bijzonder, die enorme creativiteit die is losgebarsten! En het lijkt erop alsof iedereen zich nog steeds extra inspant om alternatieven te bedenken, extra zorg te bieden, of gewoon iets leuks te organiseren voor wat welkome afleiding.

Lees meer
Buurtinitiatieven in Coronatijd

Buurtinitiatieven in Coronatijd

Alle wijkcentra zijn tot 28 april gesloten. Maar! Dat betekent niet dat bewoners stil zitten, integendeel. Dankzij eigen netwerken organiseren mensen in alle wijken offline burenhulp.

Lees meer

Alle blogs

Buurtinitiatieven in Coronatijd – deel 2

Buurtinitiatieven in Coronatijd – deel 2

Best bijzonder, die enorme creativiteit die is losgebarsten! En het lijkt erop alsof iedereen zich nog steeds extra inspant om alternatieven te bedenken, extra zorg te bieden, of gewoon iets leuks te organiseren voor wat welkome afleiding.

Lees meer