11 tips om jouw burgerinitiatief te laten slagen

11 tips om jouw burgerinitiatief te laten slagen

Er worden in Arnhem uiteenlopende wijkactieplannen en buurtinitiatieven door inwoners georganiseerd. Zo zijn op 20 juni 2018 diverse Arnhemse burgers bijeengekomen om met elkaar te praten over de talloze lessen die ze uit alle plannen en initiatieven hebben getrokken....