Maak-Lab

Leer- werkplaats
2018
Stichting
20 vrijwilligers
Actief in: Heel Arnhem
Er zijn nog veel meer initiatieven in Arnhem. Je vindt en filtert ze gemakkelijk via Onderaf.nl/initiatieven ! Algemene informatie

Bij Maak-Lab krijgen kinderen en jongeren de ruimte om hun talent te ontdekken door aan de slag te gaan met maakprojecten in een leer- werkplaats.


Activiteiten

Het uitvoeren van zelfbedachte maakprojecten voor, door en met kinderen en jongeren. We houden ons bezig met het opknappen van ons eigen pand dat onze werkplaats is. Ook werken we aan serieuze projecten voor opdrachtgevers, zoals het bedenken en inrichten van schoolpleinen.


Doel

Maak-Lab is voor kinderen en jongeren die hun talent willen ontdekken en ontwikkelen. De leeftijden lopen uiteen van 8-30, maar eigenlijk hebben we niet echt een grens.

De meeste kinderen en jongeren komen na school of werk. Sommige kinderen vallen binnen het onderwijs of de zorg tussen wal en schip,ook zij kunnen bij ons terecht. Hier zitten ook kinderen en jongeren tussen die niet of niet de hele week naar school gaan. Ook basisschoolkinderen, dit is helaas een trend. In overleg met de school gaan zij hier aan de slag. Juist doordat wij niet in een ‘hokje’ zitten van zorg of onderwijs, kunnen leerlingen makkelijk bij ons terecht.

We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn. Kinderen kunnen gewoon bij ons binnenlopen en meedoen als we open zijn. Geen verplichting aan tijd of aanwezigheid, zoals dat bij school of sportclubs wel is. Wel de verantwoordelijkheid dat je met elkaar goede afspraken maakt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.


Samenwerking

Kinderen en jongeren komen via-via ons terecht, heel vaak is dat via een van onze goede relaties in het Spijkerkwartier. Laatste tijd ook steeds meer via de koepelvereniging van basisscholen, middelbare scholen en beroepsonderwijs. Ook in de zorgwereld worden we steeds bekender.


Motivatie

Het is leuk dat mensen en organisaties vinden dat we iets goed doen, maar waardering die ons echt iets doet is die van de kinderen en jongeren zelf. Als ze trots zijn op iets moois wat ze hebben gemaakt. Of als ouders tegen ons zeggen dat ze hun kind weer zien opbloeien. De eerste kinderen zijn ook alweer uitgestroomd.

Het is best een uitdaging om als team samen te werken terwijl onze organisatiedoelen nog niet helemaal helder zijn. Iedereen heeft een hele andere achtergrond (kunstenaar, groen etc.) en dat vult elkaar aan, maar zorgt ook dat ieders motivatie om mee te doen aan het project vaak net een beetje anders is. Hoe houd je hier oog voor en hoe zorg je ervoor dat je op een gezonde manier de confrontatie aangaat als het niet lekker loopt? Aan het begin hebben we geprobeerd te vergaderen, maar dit werkt niet voor ons. Op dit moment hebben we wat werkdagen zonder kinderen en jongeren erbij, dat zorgt ervoor dat we zowel in de samenwerking als werkzaamheden af en toe een grotere slag kunnen slaan.


Medewerkers

We hebben op dit moment 20 vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen geen vergoeding. We zijn nog aan het zoeken naar een manier waarop we kunnen bepalen wanneer en hoe iemand ergens een vergoeding voor moet krijgen. Soms kunnen we op projectbasis ZZP’ers inhuren voor werkzaamheden.

Verder hebben we een stagiair gehad (Sociaal Maatschappelijk Werk via de HAN) en willen we graag meer stagiairs.


Interne communicatie

Intern overleg gaat tijdens de projecten zelf of in de appgroep of subgroepjes. Deze groepjes bepalen zelf welke manier van communiceren zij het handigst vinden, vaak is dit een appgroepje. Documenten staan zoveel mogelijk op gedeelde mappen op Google Drive. Veel documenten staan ook op de laptop van één van de vrijwilligers, dit willen we nog centraal regelen. Maar we willen ons vooral zoveel mogelijk bezig houden met de jongeren, het maken en doen. En dus minimale administratie. Dat is nog best een uitdaging wanneer je je beweegt tussen zorg en onderwijs!


Organisatie

We zijn begonnen als een soort nevenvestiging van Walhallab Zutphen. Dit heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat we inspiratie en lering vinden in een bestaand en beproefd concept, nadeel is dat het soms lijkt alsof we een gevestigde organisatie zijn, terwijl we nog volop in ontwikkeling zijn. We zetten immers geen Mc Donalds neer, maar een onderneming waarbij de kennis en kunde van de mens de belangrijkste succesfactor is. Als we nu opnieuw zouden beginnen zouden we misschien kleinschaliger zijn gestart, zodat we van binnenuit, organisch konden groeien in plaats van beginnen in een ‘te grote jas’. Tegelijkertijd: je komt er ook alleen maar achter door het te doen en we zijn ongelooflijk trots op wat we nu al hebben bereikt.

We vallen nu nog onder de landelijke stichting, maar dat gaat veranderen. Het doel is dat we als organisatie zoveel mogelijk zelfstandig werken. Dat vraagt ook om de juiste juridische structuur. In ons geval zal dit een Arnhemse Stichting worden. Zowel het team Zutphen als team Arnhem worden in dit traject gesteund met advies vanuit de Lions Arnhem. Dat is heel prettig.

De verzekeringen zijn we nog aan het regelen. We willen ook graag een aansprakelijkheidsverzekering, maar verzekeraars komen met hoge bedragen (paar duizend per jaar), omdat we soms net bepaalde ‘hokjes’ aanvinken waardoor je in een bijzondere categorie valt.

Er is op dit moment één vrijwilliger die overzicht heeft over alles wat er speelt. Haar rol is voor Maak-Lab Arnhem erg belangrijk. Haar aanpak is gericht op duurzaamheid, oplossingen moeten een bijdrage leveren aan de werkwijze en doelen van de organisatie op de lange termijn.


Financiën

We hebben subsidie van de gemeente voor de huur en vaste lasten van ons pand voor de komende 1,5 jaar.

De financiële administratie bestaat op dit moment uit een Excelsheet. We zouden graag ondersteuning krijgen om dit beter op te zetten.

We weten ook niet welke eisen er aan ons gesteld worden over verantwoording en aan wie we ons moeten verantwoorden.

We krijgen vrij gemakkelijk middelen en materialen gesponsord, omdat mensen vinden dat we een sympathiek verhaal hebben.


Digitale middelen

We maken gebruik van Google Drive met eigen hardware. We zijn nog op zoek naar een goede manier om kinderen en jongeren digitaal te monitoren, zonder dat dit heel veel rompslomp geeft en tijd kost.


Externe communicatie

We hebben een website en een facebookpagina. Verder hebben we niet heel veel aandacht voor PR. Om dit goed te doen moet je er tijd en aandacht aan besteden. Omdat we vanzelf genoeg aanmeldingen krijgen van kinderen en jongeren, kiezen we er nu voor onze tijd aan andere zaken te besteden.


Huisvesting

We huren een pand van een particulier. Het pand heeft een woonbestemming, maar hier hebben we ontheffing voor gekregen. We hadden te maken met de ODRA. Dit was een erg ingewikkeld en soms ondoorzichtig proces. Het heeft wel geholpen om de ontheffing in eerste instantie te krijgen doordat we subsidie krijgen van de gemeente voor dit project.

Omdat we geen eigenaar zijn van het pand weten we nooit zeker of de eigenaar het niet van de hand wil doen. De band met de eigenaar is goed, maar hij is verder niet inhoudelijk betrokken op het proces.