Ondersteunende organisaties

Deze organisaties in Arnhem kunnen je initiatief ondersteunen. We proberen deze pagina regelmatig bij te werken en aan te vullen.

(Laatst bijgewerkt: 26-08-2019)

> Netwerkorganisaties

> BurgerServiceLab
Het BurgerServiceLab (BSL) zet het perspectief en belang van burgers centraal. In dit lab delen een groep actieve burgers en bewoners van Arnhem hun kennis en kunde. Dit doen ze vanuit een onafhankelijke positie in de invloedssfeer van burgers en de overheid, organisaties in het sociale domein, ondernemers en onderwijsinstellingen.

Doel van het BSL is om de positie en mogelijkheden van burgers te versterken. Ze vormen op eigen titel gelegenheidscoalities om projecten te initiëren en overheden, organisaties, ondernemers en/of onderwijsinstellingen te prikkelen.

> Groen Arnhem
Groen Arnhem is een initiatief van Molenplaats, Natuurcentrum Arnhem, Kernteam Stadslandbouw en Gemeente Arnhem. Het netwerk is ontstaan vanuit de behoefte aan een centraal vraag- en aanbod punt voor bewoners en organisaties met groene initiatieven.

> Professionele gratis (of heel betaalbare) adviseur

>Praktische Zaken
Burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties besteden hun tijd en energie het liefst aan
datgene waarvoor zij hun organisatie of initiatief begonnen zijn. En daar zijn ze ook goed in. In de praktijk gaat er vaak veel tijd en energie verloren aan organisatorische zaken rondom de initiatieven en organisaties. Voor hen is er Praktische Zaken. Een contactpunt in Arnhem waar zij met hun bedrijfsvoeringsvraagstukken en -problemen terecht kunnen. Of het nu vraagstukken zijn op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie of huisvesting, Praktische Zaken staat voor hen klaar. Praktische Zaken komt altijd met passende oplossingen en geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële consequenties.

> AdviesBrigade
Het besturen van een vrijwilligersorganisatie is een uitdaging en soms een hele klus. Zeker bij de ontwikkelingen in de maatschappij: de overheid trekt zich terug en burgers zijn steeds meer zelf aan zet. De adviseurs van de AdviesBrigade bieden daarbij een helpende hand, vrijwillig met professionele kwaliteit. De adviseurs zijn zelf ervaren Arnhemse ‘oude rotten’ (oudmanagers en oud-ondernemers). Zij koppelen hun kennis aan bestuurlijke hulpvragen van vrijwilligersorganisaties.

De missie van de AdviesBrigade is het versterken van de eigen (bestuurs)kracht van vrijwilligersorganisaties in Arnhem om zoveel mogelijk onder eigen regie problemen op te lossen. Kerntaken voor de AdviesBrigade zijn ondersteunen, adviseren en coachen van vrijwilligersorganisaties. Adviseurs werken in tweetallen. Zij doen dat vrijwillig, autonoom en kunnen beroep doen op deskundigheid binnen de AdviesBrigade.

> Ideeënmakelaars
Er komt heel wat bij kijken om een goed idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Arnhemse inwoners met een idee kunnen terecht bij de Ideeënmakelaars Arnhem. De Ideeënmakelaar stelt vragen, luistert en denkt mee. Zo wordt een plan concreter en komt boven tafel wat er nodig is om het plan tot uitvoer te brengen. De ideeënmakelaars zullen door Arnhem te vinden zijn in gesprek op de Vrijdagmarkt, het winkelcentrum, een buurthuis of op een festival. Op zoek naar mooie ideeën die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor Arnhem, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren op cultureel, kunstzinnig of sociaal vlak of aandacht besteedt aan duurzaamheid, cross over of leefbaarheid.

> KNHM
KNHM is een adviseursnetwerk dat zich inzet om sociale initiatieven in Nederland een stap verder te helpen. De adviseurs bestaan uit vrijwilligers en medewerkers van Arcadis.

> Rijnstad
Het team ‘Actief in de Wijk’ bestaat uit opbouwwerkers en participatiewerkers van Rijnstad. Deze kennen de bewoners en verenigingen in de wijk en hebben contacten met gemeente, politie en woningbouwcorporaties. Ze helpen je op weg, door te zoeken naar de juiste schakel.

> Spectrum Elan
Spectrum werkt in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland samen met vier organisaties om initiatieven van actieve bewoners te ondersteunen. Initiatieven die de kwaliteit van leven, wonen en werken versterken. Dit doen zij in opdracht en met ondersteuning van de provincie Gelderland.

> Leefbaarheidsalliantie
Bij de Leefbaarheidsalliantie kun je kosteloos terecht voor:

– Advies over je plan en het uitwerken ervan
– Contact met mensen die vergelijkbare plannen hebben
– Hulp bij het aanvragen van subsidie

> Rozet cultuurmakelaars in de wijken
Rozet heeft brede kennis over de lokale infrastructuur, het aanvragen van subsidie, het organiseren van activiteiten en communicatie en PR. Ze werken als organisator, coach en begeleider om jouw wijkinitiatief een stapje verder te brengen.

Rozet heeft een groot netwerk met (professionele en vrijwillige) organisaties op het gebied van cultuur, sociaal, welzijn en zorg. Ze zetten dit netwerk graag in en verbinden met lokale spelers om het (leer)proces in de wijk te versterken. 

> Financiering

> Dullertsstichting
De stichting biedt financiële ondersteuning aan diverse instellingen, waaronder zorg- en welzijnorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen.

Ruim 50 jaar deelt de Dullertsstichting het uitvoerende bureau met de Stichting Sint Nicolaï Broederschap. Sinds 1999 is daar ook de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis bij aangesloten. De rentmeester/directeur en de medewerkers van het bureau zijn werkzaam voor de drie stichtingen. In de volksmond ook wel ‘De drie oude Arnhemse instellingen’ genoemd.

> Sint Nicolai Broederschap
De stichting biedt ondersteuning aan diverse instellingen, waaronder zorg- en welzijnorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen.

> Burger Nieuwe Weeshuis
De stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis helpt jeugd en jongeren van 25 jaar of jonger.

> Wijkplatforms
In alle wijken van Arnhem zijn wijkplatforms actief. Een wijkplatform is een door de Gemeente Arnhem erkend bewonersoverleg dat zich bezig houdt met het verbeteren van de wijk. Het is mogelijk om een subsidie aan te vragen voor projecten in je eigen wijk.

Onderaf.nl zoekt een overzicht van alle bestaande wijkplatformen in Arnhem. Heb je dit, of weet je waar dit staat? Neem contact op!

> Burgerkrachtfonds
De subsidie Burgerkracht Sociaal Domein is bedoeld voor activiteiten of initiatieven waardoor andere Arnhemmers zich zelf kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk.

De activiteit of het initiatief moet je samen doen met minimaal twee andere Arnhemmers. Je mag daarbij geholpen worden door een organisatie uit de wijk of stad.

> Leefbaarheidsalliantie
De provincie ondersteunt sommige initiatieven met subsidie. Op de website is een uitgebreide omschrijving te vinden waarop staat óf en hoe je initiatief hiervoor in aanmerking komt.

> Gemeente

> Wijkteams Leefomgeving 
De Wijkteams Leefomgeving beslissen over zaken op het gebied van groenonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur in de wijk. Dit zijn de contactgegevens van de Wijkteams Leefomgeving per wijk.

> Specialisten

> Arnhem AAN
Het AANjaagfonds is speciaal opgericht om duurzame wijk- en buurt initiatieven te ondersteunen in de uitvoering van hun activiteiten op het gebied van energiebesparing.

> Update
De coaches van Update Arnhem zijn experts als het gaat om studie en werk. Ze helpen hier jongeren tussen 14 en 30 jaar mee. De coaches proberen zo veel mogelijk kansen te pakken. Dit kan betekenen dat ze gaan samenwerken met andere organisaties en projecten en pilots opzetten. Het wijkgericht werken is onderdeel hiervan.

> SWOA
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem organiseert samen met 475 vrijwilligers activiteiten en ondersteuning voor ouderen in Arnhem. Hiervoor zoeken ze graag de samenwerking op.

> Arnhemse Dialoog
De Arnhemse Dialoog is een publiek-privaat platform rond armoede en schulden. Schuldhulpverleners, betrokken burgers, gemeente, wijkteams en Arnhemse bedrijven trekken samen op bij de aanpak van armoede in onze stad. Rabobank Arnhem e.o., Delta Lloyd, Alliander, Rijnstad, Arnhemse Uitdaging en gemeente Arnhem vormen de kerngroep.

> Vitale Verbindingen
Vitale Verbindingen is opgezet voor en door wijkbewoners met ervaring in de GGZ. Het is een herstel-community: een netwerk met een kern van ervaringswerkers die wonen in de Arnhemse wijken en vanuit de eigen wijk werken. Daarbij worden eigen herstel-ervaringen ingezet om te werken aan elkaars en andermans herstel, groei en participatie. Vitale Verbindingen heeft een eigen-wijze aanpak. De Vitale Verbinders worden omringd door een breder netwerk van wijkbewoners, kleine ondernemers, wijkbedrijven en instellingen.

> Zorgbelang Inclusief
Zorgbelang streeft naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar vorm geeft aan deze samenleving.
Dit willen zij bereiken door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen, gericht op:

– Versterking van de zelf- en samenredzaamheid van mensen;
– Versterking van het zelf-organiserend vermogen van mensen;
– Verbetering van (de kwaliteit van) sociale-, zorg- welzijns- en leefbaarheidsvoorzieningen.

> Middelen/materialen

> Arnhemse Uitdaging
De Arnhemse Uitdaging bemiddelt tussen aanbod van bedrijven en vragen van maatschappelijke organisaties. In de vorm van menskracht (handjes, kennis, kunde), materialen (spullen, ruimtes) en middelen (geld).

> Vrijwilligers

> Vrijwilligerscentrale
VWC Arnhem bevordert en ontwikkelt maatschappelijke participatie door middel van vrijwilligerswerk.

(Afbeeldingen: Siouxsie de Vroome)

Vraag of idee?

Heb je een vraag of idee? Neem contact op!

026 2340 111
info@onderaf.nl

Op dit moment wordt er gewerkt aan deze website. Het kan gebeuren dat je een foutje tegenkomt.

Kun je iets niet vinden of werkt iets niet? Stuur ons een berichtje via het contactformulier, die hebben we getest 😉

x