11 tips om jouw burgerinitiatief te laten slagen

Er worden in Arnhem uiteenlopende wijkactieplannen en buurtinitiatieven door inwoners georganiseerd. Zo zijn op 20 juni 2018 diverse Arnhemse burgers bijeengekomen om met elkaar te praten over de talloze lessen die ze uit alle plannen en initiatieven hebben getrokken. Dit gesprek heeft geleid tot de volgende elf overkoepelende lessen en ervaringen met burgerinitiatieven:

1. Neem zelf initiatief.

Om je buurtgenoten beter te leren kennen is het uiteraard belangrijk om elkaar regelmatig te spreken. Het initiatief voor deze onderlinge ontmoetingen ligt bij jou als burger, dus zet die eerste stap!

2. Waardeer elkaar.

Jij zult niet de enige zijn die waardering nodig heeft; iedereen heeft hier namelijk in bepaalde mate behoefte aan. Zo resulteert waardering vaak in motivatie. En dat is precies wat een succesvol initiatief nodig heeft: gemotiveerde burgers!

3. Focus op de wijkgemeenschap als individueel geheel.

Een belangrijk aspect van burgerinitiatieven is ‘community vorming’. Het doel hiervan is om een inclusieve
samenleving te creëren. Hierom is het niet aan te raden de aandacht exclusief op deelgroepen te richten. Dat kan zorgen voor verdeeldheid, en dat is precies wat je niet wilt!

4. Streef naar optimale invloed, niet naar beslisrecht.

Tevreden burgers zijn blije burgers. Focus daarom niet op invloed hebben of krijgen, maar op samenwerking: van participatie naar partnerschap. Neem bijvoorbeeld een kijkje naar de communicatie: een essentieel voor samenwerking.

5. Gebruik sleutelfiguren.

Sleutelfiguren zijn essentieel in het ontstaan en voortzetten van burgerinitiatieven. Het is dus onverstandig om aan hen voorbij te gaan.

6. Houd rekening met de specifieke eigenschappen van de wijk

Op het gebied van inkomen, opleiding, afkomst en leeftijd zijn er logischerwijs veel verschillen tussen de diverse Arnhemse wijken. Ook qua omvang is geen enkele wijk hetzelfde. Het is daarom raadzaam om deze verschillen te accepteren en te benadrukken.

7. Verspreid de georganiseerde activiteiten over de week

Op deze manier maakt het niet uit of men al dan niet werkt. Iedereen kan – op een voor hem/haar passend moment – meedoen.

8. Hou als wijk of buurt zoveel mogelijk je eigen broek op

Binnen een wijk of buurt ligt een schat aan kennis en ervaring opgeslagen. Stel daarom vragen eerst aan elkaar. Bij de uitvoering van een initiatief kan men ook ondersteuning bij elkaar zoeken. Bovendien hoef je dan niet meteen aan te kloppen bij de gemeente. Hiermee behouden de burgers onder andere hun zelfregie en zelfredzaamheid.

9. Creëer een ombudsfunctie voor burgerinitiatieven

Effen de weg voor burgers om hun initiatief van onderaf vorm te geven. Maak daarvan een beleidsspeerpunt. Het SharedServiceCenter, ‘Wijksgewijs’ en ook onze eigen Onderaf.nl zijn daarvoor mooie Arnhemse initiatieven. Een ombudsman/vrouw kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.

10. Bundel alle krachten van burgers

Middels een representatief platform zouden alle gezamenlijke belangen – richting de gemeente – behartigd kunnen worden.

11. Vier successen

Waar het belangrijk is om te leren van dingen die zijn misgegaan, daar is het tevens belangrijk om successen gezamenlijk te vieren. Dat laatste heeft een positieve invloed op het groepsgevoel!

De bovengenoemde 11 tips komen uit dit rapport en deze presentatie van het BurgerServiceLab Arnhem en Zorgbelang Inclusief. Deze twee organisaties hebben de handen ineen geslagen en zes Arnhemse wijken geëvalueerd. In een bijeenkomst die daarop volgde, hebben diverse Arnhemse burgers gepraat over de evaluaties. Dit gesprek leidde tot de 11 tips.

Deze blog is geschreven door Mirta (Onderaf.nl) en aangevuld door Engelien Zomer (bewoner Holthuizen en betrokken bij de evaluaties).

Geen tags.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vraag of idee?

Heb je een vraag of idee? Neem contact op!

026 2340 111
info@onderaf.nl

Op dit moment wordt er gewerkt aan deze website. Het kan gebeuren dat je een foutje tegenkomt.

Kun je iets niet vinden of werkt iets niet? Stuur ons een berichtje via het contactformulier, die hebben we getest 😉

x