Selecteer een pagina

Er worden in Arnhem uiteenlopende wijkactieplannen en buurtinitiatieven door inwoners georganiseerd. Op 20 juni 2018 zijn diverse Arnhemse burgers bijeengekomen om met elkaar te praten over de talloze lessen die ze uit alle plannen en initiatieven hebben getrokken. Dit gesprek heeft geleid tot de volgende elf overkoepelende lessen en ervaringen:

1. Neem zelf initiatief.
Om je buurtgenoten beter te leren kennen is het uiteraard belangrijk om elkaar regelmatig te spreken. Het initiatief voor deze onderlinge ontmoetingen ligt bij jou als burger.

2. Waardeer elkaar.
Jij zult niet de enige zijn die waardering nodig heeft; iedereen heeft hier namelijk in bepaalde mate behoefte aan. Waardering resulteert vaak in motivatie. En dat is precies wat een succesvol initiatief nodig heeft: gemotiveerde burgers!

3. Focus op de wijkgemeenschap als individueel geheel.
Een belangrijk aspect van burgerinitiatieven is ‘community vorming’ met een inclusieve
samenleving als resultaat. Om deze reden is het niet aan te raden om de aandacht exclusief op deelgroepen te richten.

4. Streef naar optimale invloed, niet naar beslisrecht.
Tevreden burgers zijn blije burgers. Focus niet op invloed hebben of krijgen, maar op samenwerking: van participatie naar partnerschap. Communicatie is essentieel voor samenwerking.

5. Gebruik sleutelfiguren.
Sleutelfiguren zijn essentieel in het ontstaan en voortzetten van burgerinitiatieven. Het is onverstandig om aan hen voorbij te gaan.

6. Houd rekening met de specifieke eigenschappen van de wijk
Op het gebied van inkomen, opleiding, afkomst en leeftijd zijn er logischerwijs veel verschillen tussen de diverse Arnhemse wijken. Ook qua omvang is geen enkele wijk hetzelfde. Het is raadzaam om deze verschillen te accepteren en te benadrukken.

7. Verspreid de georganiseerde activiteiten over de week
Op deze manier maakt het niet uit of men al dan niet werkt. Iedereen kan – op een voor hem/haar passend moment – meedoen.

8. Hou als wijk of buurt zoveel mogelijk je eigen broek op
Binnen een wijk of buurt ligt een schat aan kennis en ervaring opgeslagen. Stel vragen eerst aan elkaar. Bij de uitvoering van een initiatief kan men ook ondersteuning bij elkaar zoeken, alvorens aan te kloppen bij de gemeente. Hiermee behouden de burgers onder andere hun zelfregie en zelfredzaamheid.

9. Creëer een ombudsfunctie voor burgerinitiatieven
Effen de weg voor burgers om hun initiatief van onderaf vorm te geven. Maak daarvan een beleidsspeerpunt. Het SharedServiceCenter, ‘Wijksgewijs’ en ook onze eigen Onderaf.nl zijn daarvoor mooie Arnhemse initiatieven. Een ombudsman/vrouw kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.

10. Bundel alle krachten van burgers
Middels een representatief platform zouden alle gezamenlijke belangen – richting de gemeente – behartigd kunnen worden.

11. Vier successen
Waar het belangrijk is om te leren van dingen die zijn misgegaan, daar is het tevens belangrijk om successen gezamenlijk te vieren. Laatstgenoemde heeft een positieve invloed op het groepsgevoel.

Bovengenoemde 11 tips komen uit dit rapport en deze presentatie van het BurgerServiceLab Arnhem en Zorgbelang Inclusief. Deze twee organisaties hebben de handen ineen geslagen en zes Arnhemse wijken geëvalueerd. In een bijeenkomst die daarop volgde, hebben diverse Arnhemse burgers gepraat over de evaluaties. Dit gesprek heeft, zoals eerder al genoemd, geleid tot de 11 tips.

Deze blog is geschreven door Mirta (Onderaf.nl) en aangevuld door Engelien Zomer (bewoner Holthuizen en betrokken bij de evaluaties).

 

Geen tags.